Psychosociale belasting

Psychosociale belasting

Werkgevers zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade als gevolg van deze risico’s te voorkomen en/of om deze schade te beperken.

Onder psychosociale risico’s verstaan we de professionele risico’s die de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de werknemers in het gedrang brengen en dus een impact hebben op de goede werking van de ondernemingen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn gebreken of problemen in één van de 5 A’s:

  • Arbeidsinhoud

  • Arbeidsomstandigheden

  • Arbeidsverhoudingen

  • Arbeidsvoorwaarden

  • Arbeidsrelaties

Voor werkgevers is het essentieel om een positief arbeidsklimaat te creëren, waar personeelsleden graag en gemotiveerd willen werken. Dit kan je doen door de 5 A’s af te stemmen op de mogelijkheden van elk personeelslid. Zo werken ze niet alleen efficiënter maar zijn ze ook gezonder. 

Preventor helpt u om deze risico’s binnen uw organisatie in eerste instantie beter te begrijpen en vervolgens een verbeterprogramma op te stellen om deze belasting te verminderen en te verbeteren.

Psychosociale belasting
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x