Milieu (met invloed op werknemers)

Milieu (met invloed op werknemers)

De domeinen verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het intern leefmilieu, hebben onder meer, betrekking op de invloed van licht, geluid, klimatologische omstandigheden ….

Slechte verlichting en verluchting, temperatuur (te warm of te koud), geluidsoverlast kunnen niet alleen storend zijn, ze kunnen ook echt schadelijk zijn voor de gezondheid en bijvoorbeeld stress veroorzaken. 

Met ‘milieu’ worden vaak elementen als milieuvergunningen bedoeld. Maar in tegenstelling tot die vergunningen, die betrekking hebben op het externe leefmilieu, bedoelen we hiermee de interne omgevingselementen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van hun werknemers of stress veroorzaken, waaronder ook water, bodem, natuurlijke hulpbronnen, flora, fauna, mensen en hun onderlinge samenhang.  

Omdat ze zo’n grote invloed hebben op werknemers moeten we ermee rekening houden in het welzijnsbeleid van bedrijven. 

Het gaat dan onder andere over de volgende elementen:

  • beheer van het milieu door de duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur;
  • bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking
  • natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit


Milieu (met invloed op werknemers)
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x