Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de kunst van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving. Ons doel? De gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen beschermen.  

Om dit te doen identificeren we chemische, fysische en biologische agentia op de werkplek die ziekte of ongemak kunnen veroorzaken. Ook evalueren we de omvang van het risico als gevolg van blootstelling aan deze agentia en beheersen we deze risico’s om nadelige gezondheidseffecten op lange en korte termijn te voorkomen. 

Preventor help bedrijven met de analyse van scheikundige agentia en hoe ermee omgegaan wordt (gebruiksanalyse, maatregelenanalyse, risicoanalyse gekoppeld aan eigenlijk gebruik). Ook voeren we analyses en metingen uit op fysische agentia (geluid, trillingen, radioactieve bronnen, elektromagnetische stralingen) en biologische agentia (legionella-analyse, contactanalyse, besmettingsanalyse enz.).

Dit gebeurt steeds met advies van welzijnsspecialisten tijdens én na het proces en zonder de verwante welzijnsdomeinen uit het oog te verliezen. 


Arbeidshygiëne
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x