Welzijnsdomeinen

Milieu (met invloed op werknemers)

De domeinen verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het intern leefmilieu, hebben onder meer, betrekking op de invloed van licht, geluid, klimatologische omstandigheden ….

Lees meer

Arbeidsveiligheid

Binnen het domein arbeidsveiligheid ligt onze focus op het vermijden van arbeidsongevallen, en ervoor zorgen dat medewerkers te allen tijde zo volledig mogelijk beschermd zijn op de werkvloer en tijdens de uitvoering van hun taken – zowel in het bedrijf, onderweg als op verplaatsing.

Lees meer

Ergonomie

Ergonomie streeft ernaar systemen, gebruiksvoorwerpen en taken op het werk aan te passen aan de menselijke fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen van werknemers, zodat er comfortabel, gezond en veilig gewerkt kan worden.

Lees meer

Verfraaiing van de werkplaats

Het verfraaien van een werkplaats – oftewel elke plek waar arbeid wordt verricht, ongeacht of hij zich binnen of buiten bevindt – slaat op de inrichting en de afwerking van deze ruimte. Er zijn raakvlakken met ergonomische aspecten, leefmilieu, maar ook met veiligheid en gezondheid.

Lees meer

Psychosociale belasting

Werkgevers zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade als gevolg van deze risico’s te voorkomen en/of om deze schade te beperken.

Lees meer

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de kunst van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving. Ons doel? De gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen beschermen.

Lees meer

Gezondheid

De focus van het domein gezondheid ligt op de vraag: “Aan welke gezondheidsrisico’s wordt de werknemer blootgesteld en hoe probeert de onderneming actief deze risico’s te verminderen en te monitoren?”

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x